Forskrift om "gebyr for saksbehandling"  ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i formannskapets sak 39/22.

 

Forskriften regulerer hvordan kommunen skal beregne gebyr for saksbehandling i henhold til plan- og bygningsloven, matrikkelloven, forurensningsloven og eierseksjonsloven med tilhørende forskrifter.

Gebyrsatsene skal beregnes i henhold til selvkostprinsippet, og inngår derved ikke i forskriftsteksten.

 

Innspill sendes til Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy, eller på epost til skj-teknisk@skjervoy.kommune.no før 26. september 2022.