Fremtidskveld i Sjervøy

Sted: Skjervøy hotell
Start: 05.06.2023 17:00
Slutt: 05.06.2023 19:30
 

Hva kan idretten i kommunen gjøre hver for seg, evt. sammen og hva kan kommunen eller idrettsrådet/ idrettskretsen bidra med?

I Fremtidskvelden viser vi noen tall fra forrige idrettsregistrering, diskuterer dagens status for idretten i kommunen, ser på utfordringer/ muligheter, og bli enige om noen grep for å få til et enda bedre idrettstilbud.

Vi oppfordrer idrettslag/klubb/grupper i idrettslag til å delta med både styre og andre engasjerte, og oppfordrer spesielt ungdom til å være med.

Vi inviterer også administrativ og politisk ledelse i kommunen til å delta!

Vi møtes på hotellet kl. 17:00. Det blir enkel servering ved møtestart.   

Fra idrettskretsen deltar Magnus Leonhardsen og Sander Simonsen fra Nettverk for unge med verv idretten.