Vi oppfordrer alle reisende å holde seg oppdatert på fylkeskommunens hjemmeside: https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/fylkesvei/veiprosjekter/fv-866-maursundtunnelen/