Friluftslivssamling i Troms og Finnmark 2021

Friluftslivssamling i Troms og Finnmark 2021
– Sett av 27. oktober – kl. 18:00 - 21:00!
Troms og Finnmark fylkeskommune, friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms og Finnmark inviterer kommuner, frivillige organisasjoner, natur- og friluftslivsforvaltere og andre som er interesserte i å tilrettelegge for friluftslivet i fylket til samling.
Årets hovedtema er Friluftsliv i Frivillighetens år 2022
Vi starter en felles planlegging av hvordan friluftslivet og frivilligheten kan løftes i 2022. I denne anledning legges samlingen for første gang til kveldstid. Vi håper flest mulig ønsker å bli med!
Det vil være mulig å delta i Fylkestingssalen i Tromsø eller digitalt via Teams.
«Friluftslivets ildsjelpris i Troms» blir utdelt for syvende gang av FNF og friluftsrådene i Troms. Forslag til kandidater kan sendes til troms@fnf-nett.no innen 1. oktober.
Program, påmeldingsfrist og mer info sendes ut snart, men vi oppfordrer til å sette av datoen nå.
VELKOMMEN!