Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer i samarbeid med friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms og Finnmark til friluftslivssamling. Samlingen gir mulighet for enten fysisk deltakelse på Fylkeshuset i Tromsø (Møterom Stortorget) eller digital deltakelse gjennom Teams.

 

Målgruppen er kommuner, frivillige organisasjoner, ildsjeler, natur- og friluftslivsforvaltere og andre som er interesserte i å tilrettelegge for friluftslivet i Troms og Finnmark. Vi gleder oss til å dele erfaringer og kunnskap for sammen å løfte friluftslivet og frivilligheten videre.

 

Årets hovedtema er: «Hvordan markere Frivillighetens år 2022 i Troms og Finnmark – på friluftsfronten?»

 

Program Frilfutslivssamling Troms og Finnmark 27.10.2021.pdf