Skjervøy IK Ski og skiskyting har jobbet svært aktivt for å få flere barn og unge til å delta på ski og skiskyting, og de lykkes! Første helgene i april ble det gjennomført soneren på Skjervøy med 21 aktive løpere. I tillegg er det mange barn og unger som deltar på skirenn hver onsdag hele vinteren. Skisesongen er på hell, og Skjervøy kommune vil berømme Skjervøy IK Ski og skiskyting for den flotte og viktige frivillig innsatsen som gjøres gjennom hele vinteren.