Historikk:
Da det fortsatt var drift i fiskebruket på Solstrand, ble det hentet ut is fra vannet som så ble ført ned til bruket via en isrenne.

Etter hvert som bruket ble lagt ned har vannet ikke blitt brukt så mye, og fugler og vekster tok over.

Vannkvalitet ble etter hvert dårlige grunnet dårlig vannutskifting, avføring fra fugler og oppsamling av organisk materiale på bunnen.

I 2017/2018 ble det satt i gang arbeid for å få vannet omgjort til en helårsperle for fastboende og tilreisende.

Nå:

Vannet er tømt, mudret og det er tilført nye masser i bunnen. Det er lagt rør med ventil i utløpet, slik at det er mulig å tappe ned og tømme vannet ved behov for eventuelt ytterligere vedlikehold.

Rundt vannet er det laget en sti, ryddet vegetasjon og bekker lagt i rør under stien slik at det er mulig å ferdes tørrskodd til fots, med rullestol eller barnevogn.

Der er montert lyktestolper rundt vannet slik at en også kan ferdes på høstkvelder og om vinteren.

Det er anlagt bålplass, og tilført sand for behageligere bading/vading.

Vinteren 2021/2022 startet med mye barfrost slik at vannet kunne brukes som skøytebane. Skøyteglade ildsjeler la ned mange timer i preparering og snørydding av isen. 

Paulinavannet: sosial møteplass og aktivitetstilbud

I sommer har det vært mange som har kjølt seg ned i vannet, særlig på de varmeste dagene.

Paulinavannel Vel, Oddrun Nygaard