Friluftslivets Uke 2020 og utlysning av midler

Årets morsomste aktivitetsuke er i september!

Fra lørdag 5. september til søndag 13. september inviteres alle natur og friluftslivsorganisasjoner til feiring av friluftslivet når vi kicker i gang Friluftslivets Uke 2020! 😊

I 2020 vil Friluftslivets uke gå som tilnærmet normalt, og vi kickstarter uka med #nattinaturen hvor hele Norge sover ute. Vi må belage oss på at man ikke får gjennomført aktivitetsdagene som tiltrekker seg de største folkemengdene på grunn av koronasituasjonen. Heldigvis er det likevel mye av det som normalt arrangeres under Friluftslivets uke, som også vil kunne gjennomføres i år.

Friluftsliv og uteaktiviteter er i vinden som aldri før. På grunn av pandemien tror vi at folk vil sette ekstra stor pris på å kunne komme seg ut og delta på artige aktiviteter (og konkurranser!). Derfor håper vi at dere som tidligere har hatt arrangementer, kurs, turer, aktiviteter og lignende også vil gjennomføre dette i år. Siden det er begrensninger på antall deltakere akkurat i år håper vi dere kan finne løsninger som gjør det mulig at flest mulig av allmennheten kan få muligheten til å delta på aktiviteter, og ikke begrenses til medlemmer av de ulike organisasjonene.

Vi oppfordrer alle som arrangerer noe i Friluftslivets uke til å registrere sine arrangementer i den nasjonale aktivitetskalenderen (gratis!). Alle som registrerer sine arrangementer her er med i den nasjonale trekningen av 5000 kroner, denne premien går til innkjøp av utstyr eller annet til sitt lokale lag, forening, kommune etc. Kalenderen vil gjøre det enkelt å finne en aktivitet nært der du bor og inspirasjon til å finne på ting selv- i tillegg er det gratis markedsføring av akkurat ditt lag, forening eller organisasjon, vi i FNF Troms vil ha en egen kampanje i Troms!

Utlysning av midler:

FNF Troms har også i år den glede å kunne dele ut noen midler til friluftsaktiviteter under årets FU 2020 i perioden 5 september til 13 september. Vi har fått støtte fra Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet/Troms og Finnmark fylkeskommune. Alle frivillige lag, foreninger og organisasjoner er velkomne til å søke om midler til lavterskel artige aktiviteter ute, nærtur, #nattinaturen og kurs som er åpne for allmennheten (altså ikke bare medlemmer!).

 

Søknadssummen begrenses oppad til 3000 kr pr arrangement, men for #nattinaturen + annen tur dagen etter kan man søke om opptil 5000 kr.

Fristen for søknader er 30 juni- etter denne dato behandles søknader i henhold til eventuell resterende pott. 

Søknader som kommer inn etter 13 september blir ikke behandlet.

Hvordan søker du?

  1. Send en enkel søknad til troms@fnf-nett.no der du kort beskriver arrangementet, hvem som arrangerer, målgruppe og hvor mange som kan delta.
  2. Midlene utbetales etter endt arrangement – fristen for rapportering er 15 oktober.
  3. Det er et krav at arrangementet registreres i kalenderen for FU her:  https://friluftslivetsuke.no/ (FNF Troms kan hjelpe deg med å legge inn ved behov.)
  4. Smittevern- alle som søker må følge oppdaterte råd og anbefalinger i henhold til Folkehelseinstituttet. Veiledere kan finnes her: https://www.fhi.no/ og eksempelvis https://www.dnt.no/koronaberedskap/ - dere kan også henvende dere til FNF Troms så hjelper vi med eventuelle spørsmål og råd.

 

Spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt, det viktigste er at vi sammen kan få til en flott feiring av naturglede, helse og variert friluftsliv for alle denne uka!

Videresend gjerne utlysningen.

 

Med vennlig hilsen

 

Forum for natur og friluftsliv Troms

v/ Fylkeskoordinator Christine Myrseth

 

FNF Troms

Holtvegen 66

Postboks 2284

9269 Tromsø

 

Christine Myrseth, tlf 951 75 403

 

Følg FNF Troms på facebook

Les mer på vår nettside