Det ble arrangert folkemøte 2. september på Arnøyhamn grendehus i forbindelse med vårt arbeid for å lage ny samfunnsplan, der innbyggerne på Arrnøya og Laukøya var invitert.

Vi vil sende en stor takk til alle dere som tok dere tid til å komme, og som bidro til at det ble en meget nyttig og produktiv kveld. Det ble jobbet veldig bra i alle gruppene og vi fikk med oss mange gode innspill som vi tar med oss videre inn i arbeidet med å lage en plan for fremtidens Skjervøy.

Vi håper også at så mange som mulig tar seg tid til å svare på undersøkelsen under og bidrar til at vi får flest mulig innspill med oss i det videre arbeidet med å forme morgendagens Skjervøy!

http://s.ntroms.no/undersokelse