- Vi håper selvfølgelig at disse samlingene skal gi deltakerne lyst til å velge naturbruk på videregående skole, sier prosjektleder for Grønn framtid, Margrethe Wikran.  Men uansett skole- og yrkesvalg, vil dette være verdifulle opplevelser og erfaringer å ta med seg videre i livet.  Wikran oppfordrer derfor ungdom fra hele fylket til å melde seg på Grønn framtid.

Grønn framtid er et prosjekt i regi av 4H Troms, med støtte fra Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms.

For mer informasjon:

Prosjektleder Margrethe Wikran

tlf 932 44599, e-post margrewi@online.no

4H Troms v/ Anne Kari Eliassen

tlf 776 42126 / 482 11342, e-post fmtrake@fylkesmannen.no