Har du satt fra deg noe uten skriftlig tillatelse på kommunal grunn, må du hente det derfra snarest! Hvis ikke, vil det bli fjernet til høsten.

Utstyr med skilt og registrert eier vil bli tilskrevet med pålegg om fjerning.

 

For miljøkomiteen

Ingrid Lønhaug, leder                                Anne Henriksen, sekretær

 

 

Foto :  Anne Henriksen