Skjervøy kommune har fortsatt ingen bekreftede nye tilfeller av Corona-smitte. Samfunnet åpnes gradvis mer opp, barnehager og små-skolen er i gang og etter hvert vil de andre skolene komme etter. Vi får tilbakemelding om at gjenåpningen har gått bra og at barna er svært glade for å treffe hverandre og de voksne. De ansatte jobber svært hardt med å få dette til på en smittevernfaglig god måte, samtidig som man skal ivareta et godt læringsmiljø. Det er utfordrende å jobbe under forhold som gjør at man må være “på-tå-hev” hele tiden, men dette er en kontinuerlig læringsprosess- ingen av oss har gått veien før.

I slutten av april kom det nye kriterier for Corona-testing fra Folkehelseinstituttet. Barn, elever eller ansatte i barnehage, skole eller SFO med symptomer kom med på lista over prioriteringer, og kort tid etter ble det åpnet for at alle med symptomer på Corona-smitte kunne testes. Kriteriene for testing er fortsatt basert på om man har symptomer, da man ser at det er lite hensiktsmessig å teste personer uten symptomer og risikoen for falsk positiv/negativ resultat er større. Testkapasiteten skal økes i landet, og helsemyndighetene vil på denne måten kunne vurdere de samfunnsmessige smitteverntiltakene, få større kunnskap om sykdommen og redusere antall som får alvorlig sykdom.

Myndighetene satte i gang en rekke smitteverntiltak i samfunnet når epidemien var et faktum, og sammen med befolkningen har man klart å kontrollere utbruddet. Målet framover er å holde smittetallet så lavt som mulig, samtidig som man minimerer de uheldige ringvirkningene og de samfunnsmessige konsekvensene. Det betyr at selv om man nå ser en gradvis åpning av samfunnet, så stilles det like store krav til å overholde råd om godt smittevern og god planlegging av tiltak. Dette er en kontinuerlig og dynamisk prosess, tiltak kan endres på underveis om man ser endringer i smitte-utviklingen. Det er viktig at vi som befolkning fortsatt tar hensyn og følger alle råd og veiledninger- epidemien er ikke over og folkehelseinstituttet poengterer at en frivillig oppslutning om tiltakene er avgjørende for at epidemien skal holdes under kontroll.

Vi begynner å bli vant med å både leve og jobbe annerledes- vi tilpasser oss og prøver å skape en hverdag som fungerer på best mulig måte etter situasjonen vi er kommet i. Legekontoret vil fortsatt ha redusert kapasitet på fysisk oppmøte, dette av smittevernhensyn for både dere som pasienter og oss som jobber her. Det er mulighet for både video og telefon-konsultasjon, og fysisk oppmøte i de tilfellende hvor lege gjør en vurdering om at dette er nødvendig.

 

Vennlig hilsen

Paul A. Odberg

Kommuneoverlege i Skjervøy kommune.