Formannskapet vedtok den 24.11.22 sin innstilling til budsjett og økonomiplan 2023-2023 for Skjervøy kommune. Under finner du forslagene fra kommunens administrasjon og politikere. 

Her kan du lese om behandling av saken.

 

Send oss ditt høringssvar:

Høringssvar kan leveres fysisk til Skjervøy rådhus, eller sendes til:

E-post: post@skjervoy.kommune.no Post: Skjervøy kommune, PB145, 9189 Skjervøy kommune

NB: Husk å skrive i emnefeltet eller i brevet hvilken høring ditt svar gjelder. Merk med etat/virksomhet oppført i høringen.

Svarfrist: 11. desember 2022.