Handlingsplan for kollektivtransport er tiltaksdelen av regional Transportplan. Det er snart gjennomført 1. generasjon anbudskontrakter for kollektivtransport i Troms. Hensikten med denne handlingsplanen er å fastsette overordnet kontraktstrategi og rammer for neste runde av anbud på buss, båt og ferge, samt å synliggjøre mulige tiltak for å overholde de økonomiske rammene. Nye lovmessige krav og erfaringer fra anbud og gjennomføring av nåværende kontrakter danner bakgrunn for å vurdere nye anbud og kontraktstrategi for neste periode. 

Høringsfristen er 1. februar 2016.

Link til høringsdokumentet:
http://www.tromsfylke.no/Portals/0/Vedlegg/Samferdsel/HP%20FOR%20KOLLEKTIVPLAN%202016-2019_H%C3%B8ringsutgave_151215.pdf?ver=2016-01-15-143858-553

Høringsinnspill kan sendes: postmottak@tromsfylke.no