Vedlagt i høyre sidemeny følger forslag til kommunal planstrategi for Skjervøy kommune. 
Det bes om innspill på strategiforslag.

Frist for innspill er statt til 11.desember 2016

Innspill kan sendes til:
post@skjervoy.kommune.no

Eller:

Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 Skjervøy