Høring nye SFO-vedtekter

Reviderte kommunale vedtekter for SFO er ute til høring, frist 31.03.2021.

Etter høringen vil vedtektene bli lagt fram til politisk behandling våren 2021, og skal gjelde fra 01.08.2021.

Dagens kommunale vedtekter for SFO ble korrigert i april 2013. For å tilpasse vedtektenes endringer i lovverket, er de blitt foreslått revidert.

 

Forslag nye vedtekter: Nye SFO vedtekter 2021 (1).pdf

Gamle vedtekter: Gamle sfo vedtekter.pdf

 

Innspill til endringer i vedtektene kan sendes til følgende mail:  kulturogundervisning@skjervoy.kommune.no innen 31.03.2021

 

Høringen sendes skolene for behandling i FAU/SMU.