Høring: Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2030

Høringsutkast legges etter vedtak i Skjervøy formannskap 14.01.2020 ut til høring, med høringsfrist 29.02.2020. Høringsutkast legges ut i 2.etg, Skjervøy rådhus, på kommunens nettside, samt publisering på kommunes Facebook-side.

Høringsinnspill sendes til post@skjervoy.kommune.no (mrk «Høring – Kommuneplan») / leveres på Skjervøy rådhus i Sentraladministrasjon (2.etg) eller sendes i post til Skjervøy kommune, Sentraladministrasjon, pb145, 9189 Skjervøy.

Høringsinnspill må være kommunen i hende innen eller ila. 29.02.2019

 

Du finner høringsutkastet HER