Innspill kan leveres på Skjervøy rådhus, på kommunens nettside under, samt publisering på kommunes Facebook-side.

Den nye trafikksikkerhetsplanen tar for seg flere viktige temaer som folkehelse, holdningsendring og den påpeker hvem som er rollemodeller i trafikken.

Handlingsdelen inneholder tiltak som for eksempel: forbedre Shellsvingen, utbedre krysset i Strandveien, fartsgrenser og etablering av skilt rundt barne- og ungdomsskolen på Skjervøy for å redusere bilkjøring til og fra skolen og starte på arbeidet med hjertesone. Vet du hva en hjertesone er og hvorfor det er viktig?

Kommunen ønsker dine innspill!

Høringsfrist er på seks uker. 

Skjervøy kommune ber om at du sender inn dine innspill innen 20.04.2022 

 

Merk innspillet med «trafikksikkerhetsplan» og send til:

Skjervøy kommune, Teknisk etat, postboks 145, 9189 Skjervøy

e-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no   eller  marie.leivestad@skjervoy.kommune.no