Boligforvalter Einar Edvartsen, overtar Husbankens Bostøtte fra 1. April -22.

Han er å finne på Rådhuset, 2.etg ved teknisk etat.

Telefon: 7777 5524