Etter 1. september vil vi endre på vaksineringsrutinene og det vil ikke bli tilbud om ukentlig vaksine i Kiilgården. De som ikke har tatt første dose må da kontakte kommunen enten gjennom legekontoret eller helsestasjonen for å bestille vaksine. Kommunen må bestille vaskine og det kan ta flere uker før du får tatt vaskinen. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at folk benytter seg av vaksinetilbudet før 1. september. Time kan bestilles på remin.no eller på telefon 77 77 55 64

Vi har kortet ned intervallet mellom 1. og 2. dose. Det vil si at de som ennå ikke har fått dose 2, vil få en SMS om endret time. Det er viktig at man er oppmerksom på det. Hvis den oppsatte time ikke passer, må man ta kontakt for å endre time.