Onsdag 28.oktober kl.18.00 var det folkemøte i kommunestyresalen på Skjervøy. I overkant av 40 stykker var møtt fram. Fra Skjervøy kommune møtte politisk og administrativ ledelse, helse- og omsorgssjef og legetjenesten. Rådmann redegjorde for situasjonen med akuttmottak av 39 asylsøkere ved Skjervøy Sjøhuscamping. I tillegg var en representant fra UDI og redegjorde for en stadig økende pågang av asylsøkere over grensa fra Russland. UDI trenger plasser som kan ta imot asylsøkere på kort frist. Representanten fra UDI orienterte ellers på en god måte om denne vanskelige situasjonen som er oppstått. Han avkreftet at dette kunne kalles en krise. UDI har oversikt og behersker situasjonen.

 

Våre asylsøkere har fått legesjekk her og blir fulgt opp på vanlig måte. De får dekt bolig og mat og får i tillegg kr.16,- pr. dag. De vil også kunne bli henvist til spesialisthelsetjenesten på UDIs regning om nødvendig. Det var reist en del spørsmål om situasjonen, men folk så ut til å være interessert i å hjelpe. Representanter fra Røde Kors var tilstede og var i ferd med å samle inn klær og utstyr ellers for en kald vinter.   

 

Når mange blir stuet sammen over tid, kan det oppstå gnisninger. Det er viktig å tilby noen aktiviteter etter hvert, men fordele aktivitetene utover i de to månedene de har kontrakt på å bli her.

 

Politiker Ingrid Lønhaug