Alle i denne aldersgruppen over 85 år vil imidlertid ikke få tilbudet denne uken. Vi vil fortsette arbeidet med å kontakte personer for å tilby vaksine i ukene framover. Etterhvert vil personer som er yngre enn 85 år og personer under 65 år i risikogruppene bli kontaktet.

Disse vil bli oppringt fra telefonnummer 77 77 57 40 / 77 77 57 42. Vi oppfordrer derfor de aktuelle til å ta telefonen når vi ringer. 

Det er fremdeles slik at vi ikke får mange vaksinedoser pr uke. Vi kan derfor ikke gjennomføre massevaksinasjon ennå. Det gjør det også utfordrende å gjennomføre en dag med vaksinasjon av flere personer på Arnøya. Befolkningen i distriktet vil foreløpig få tilbud om å ta vaksinen på Skjervøy legekontor.