Foresatte til barn som har testet positivt, er kontaktet av kommuneoverlegen, som har anmodet om isolering eller smittekarantene. Barn og uvaksinerte voksne som bor i samme husstand, er pålagt smittekarantene etter avtale med legen. Barn som defineres som nærkontakter, men ikke bor i samme husstand, kan testes i stedet for karantene. Voksne som er full- eller delvaksinerte, eller har gjennomgått covid19 de siste 12 måneder, trenger ikke å gå i karantene. Vi anbefaler likevel at de tester seg. Ta kontakt med koronatelefonen på 77777010 for å bestille time for testing.

Alle barn som har testet negativt, kan gå i barnehagen. Det vil bli foretatt ny testing av barn i Eidekroken barnehage mandag 20. september.

Dette betyr at:

· Ingen syke skal møte i barnehagen

· God hygiene

· Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsing og klemming)

· Hele avdelinger regnes som en kohort

· Faste ansatte per kohort

· Unngå trengsel og store ansamlinger

· Tilstrebe avstand mellom kohortene

· Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

 

Kommuneoverlege Titus Baston

Kultur- og undervisningssjef Ragnhild Steien