Alle personer som er ført opp på liste til kommune- og fylketingsvalget 2019 skal nå ha fått brev om rett til å kreve fritak fra valg, i sin digitale postkasse. Om du ikke bruker digital postkasse kommer brevet i din fysiske postkasse om noen dager.

Om du ønsker å levere krav om fritak må dette gjøres skriftlig til kommunen, på e-post, fysisk til sentraladministrasjon på rådhuset eller i vanlig post til Valgstyret, PB 145, 9189 Skjervøy. Frist for å levere kravet er Onsdag 17. April 2019.

Alle innkomne listeforslag finner du HER. Endelig godkjenning av listeforslag gjøres av Valgstyret 29. Mai 2019.