Det innkalles til møte i formannskapet og næringsutvalget onsdag 01. juni 2016 kl 09:15.
Møtet holdes i kommunestyresalen på Skjervøy rådhus.

I tillegg til innkallingen er det to vedlegg til sak PS 28/16, dette er rådmannens årsmelding for 2015, og skatteopprevers årsrapport.

Innkallingen til næringsutvalget vil legges ut onsdag 25.mai.

papirversjon av innkallingen kan hentes i sentraladministrasjonen. 

25.05.2016: Innkallingen til næringsutvalget er nå lagt ut.