Det innkalles til møte i Skjervøy Historielag

torsdag 31. januar 2019

kl. 19.30 på Kiilgården, Skjervøy

Saker: Plan for møter/foredrag våren 2019

Interessert i Skjervøys gamle og nyere historie?

Velkommen!