Det innkalles herved til ekstraordinært kommunestyremøte onsdag 21. Oktober 2015 kl 17:00.
Møtet holdes i kommunestyresalen på Skjervøy rådhus,

Kommunestyret skal behandle rapporten angående Skjervøy Fiskeriutvikling AS.

Innkalling med saksliste og sakspapirer finnes i PDF-format i høyre sidemeny. 

 

19.10.2015: Jeg er i dag blitt gjort oppmerksom på at det mangler to sider i protokollen fra K-sekretariatet. Fikk ny versjon tilsendt i dag, denne ligger nå vedlagt som PDF-fil.