Innkalling og sakspapirer til formannskapsmøtet 12. Oktober 2015 ligger i høyre sidemeny.

05.10.2015: Det er kommet en tillegssak til formannskapet. Denne ligger i høyre sidemeny som eget dokument. 
Under PS 64/15 mangler siste vedlegg. Dette vedlegget heter "Vesterålen interkommunale barnevern" og kan finnes som PDF-fil på høyre side. 

 

Fullstendig saksprotokoll er lagt ut som PDF-fil.