Det innkalles til møte i kommunestyret onsdag 16. mars 2016, kl 10:15.
Møtet holdes i kommunestyresalen på Skjervøy rådhus.

Innkallingen med sakspapirer, samt interpellasjoner ligger vedlagt som PDF.

Sak PS 13/16 er tatt ut av innkallingen da saken er unntatt offentlighet. 
Sakspapirene til PS 7/16 vil bli ettersendt/lagt ut i slutten av uken. 

 

10. mars 2016: Ny oppdatert innkalling med den ettersende saken er nå lagt ut.