Det innkalles til kommunestyremøte onsdag 15. juni kl 09:15.
Møtet holdes i kommunestyresalen på Skjervøy rådhus. 

OBS:

  •  Vedleggene til sak PS 33/16: Godkjenning av årsregnskap og årsmelding ligger vedlagt som eget PDF-dokument.
  • Det samme gjelder de 4 vedleggene til sak PS 37/16 fremtidig kommunestruktur - Endelig vurdering. 

Dette på grunn av at vedleggene er store dokumenter. 

 

13.06.2016: Innkommede interpellasjoner ligger i høyre sidemeny