Skjervøy kommune ønsker innspill på nye veinavn.

 

Det er to veier på Skjervøya som ikke har fått navn:

  • Fv. 866 – fra Kryssset inntil Helsesentret til brua.

  • Veien inn til industriområdet på Sandøra

Vedlagte kart viser veistrekningene.

Har du forslag til navn på disse veiene? Send det til Teknisk etat innen 15. juni-18

skj-teknisk@skjervoy.kommune.no