Oppstart fredag 10. januar

Evt. endringer vil annonseres på bibliotekets facebookside og med plakat på kulturhuset