Møte blir avholdt   på Teams torsdag  29.04.21. kl. 18:00 -20:00.

 

Skjervøy kommune møter med Kommunedirektør, ordfører, Teknisk sjef, og prosjektleder. Fra Omega Areal AS ,Christian Vevatne.

 

Kommunen ber dere som ønsker å delta, melde seg på til møtet pr

e-post til:   einar.lauritzen@skjervoy.kommune.no

Eller på telefon til Teknisk etat: 7777 5525, Innen onsdag 28.april kl. 14.00.

 

Det åpnes for 10 personer i Kommunestyresalen, som IKKE har tilgang til Teams.

Spørsmål rettes til prosjektleder Einar Lauritzen på tlf: 903 60 894.