Kommunen vil denne uka prioritere fortau og veier inn mot skolene, men vi klarer ikke alt alene. Skjervøy kommunen vil derfor oppfordre innbyggere, velforeninger, lag og foreninger til en felles dugnad for å fjerne vegetasjon inn mot veier og fortau. 

Hageavfall kan leveres gratis på Fiskenes, men trenger du hjelp til bortkjøring i forbindelse med denne dugnaden, kan dere ta kontakt med leder for uteseksjon Yngve Volden på mobilnr.: 41634907. Om noen ønsker å leie bistand, kan dere kontakte 70 Nord Vekst AS (Skjervøy ASVO) på 77777577

Vedlagt ligger «Veileder til et trafikksikkert miljø», som vi har fått låne fra Stavanger kommune. Denne kan være nyttig i arbeidet som skal gjøres. 

Med vennlig hilsen
Skjervøy kommune

Hekk og busker - veiledning