Skjervøy kommune henviser til Statens vegvesen sine trafikkmeldinger i forhold til åpningstider og informasjon om kolonnekjøring.

Trafikkmeldingene finnes på https://www.vegvesen.no/trafikkbeta?lat=65.00155&long=10.21130&zoom=3&listView=false og tlf. 175.

Søk i trafikkmeldinger på vegnummer. Bruk fylkesveg 866. 

Videre oppfordrer kommunen om at avvik meldes til tlf. 175.