Fakturaene for kommunale avgifter vil ikke bli utsendt før i uke 43, med betalingsfrist 12. november.