Kommunestyret vedtok i sak 63/16 nye rutiner for fakturering av kommunale avgifter og eiendomsskatt fra og med 2017. Grunnlaget for eiendomsskatten ble også økt med 10 %.

Med unntak av feieavgift og festeavgift som blir fakturert på andre termin blir det nå fakturert 4 like terminer pr. år. Fakturaene kommer som tidligere i februar, april, august og oktober.

Vannmålere

De kundene som har vannmåler vil også bli fakturert i 4 like terminer. Her vil det være a-kontofakturering. Det vil si at man faktureres basert på fjorårets vannforbruk fordelt på 4 terminer. 1. termin 2018 vil da inneholde en avregning for foregående år.