Det holdes møte i Skjervøy kommunestyre onsdag 14.juni kl 10:15.
Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

Innkallingen med sakspapirer ligger som PDF i høyre sidemeny. 

12.06.2017: Det ettersendes en sak som skal behandles i møtet: PS 52/17 Uløybukt: Detaljregulering Bjørkestøl hyttefelt - Sluttbehandling gnr 44 bnr 2. Saken ligger i høyre sidemeny som eget dokument. 

13.06.2017: Innkomne spørsmål til ordfører er nå lagt ut.

 

19.06.2017: Protokoll er nå lagt ut.