Det er møte i Skjervøy kommunestyre onsdag 14.desember kl 10:15.
Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

Innkallingen med sakspapirer ligger under aktuelle dokumenter i høyre sidemeny.
Vær obs på at innkallingen er stor og kan ta noe tid å laste ned. 

Sak PS 82/16 legges frem i møtet. 

Referatsakene RS 27/16 og 28/17 ettersendes.

12.12.2016: Papirerne til sak RS 27/16 og RS28/16 er nå lagt ut i høyre sidemeny

15.12.2016: protokollen er nå lagt ut.