Det er møte i Skjervøy kommunestyre onsdag 26.oktober 2016 kl 09:15. 
Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

Innkallingen med sakspapirer ligger vedlagt som PDF i høyre sidemeny. 

24/10-16: Sak PS 65/16 ettersendes i dag. saken gjelder tilskuddssatser for private barnehager 2017, og ligger i høyre sidemeny.