Kultur og aktivitetsmidler Vår-2020

Søknadsfrist: 01.04.2019KULTUR OG AKTIVITETSMIDLER – Vår - 2020

 

Skjervøy kommune har bevilget kr. 100.000,- som kan søkes på vår og høst.

 

Retningslinjer for tildeling av kultur- og aktivitets midler i Skjervøy kommune

Tilskudd kan gis til lag og foreninger som driver kultur, folkehelse, fritids- eller idrettsaktiviteter i kommunen som:

 

1. Bidrar til økt aktivitetsnivå for innbyggerne i alle aldrer og med ulike forutsetninger.

 

2. Målet er å gi et bredt spekter av kultur og fritidsaktiviteter i Skjervøy kommune.

3. Tilskudd gis ikke til offentlige/kommunale virksomheter.

 

4. Aktiviteter/arrangementer skal normalt foregå i Skjervøy kommune.

 

5. Det gis normalt ikke tilskudd til terminfestede aktiviteter eller faste øvelse/treninger.

 

Søknadsfrist: 01. April og 01. November - 2020

 

Søknaden sendes til:

Skjervøy kommune, Kultur- og Undervisningsetaten

Postboks 145 G, 9189 Skjervøy

E-post: kulturogundervisning@skjervoy.kommune.no

Søknaden må inneholde:

  • Navn på søker
  • Kontaktperson med tlf.
  • Konto nr.
  • Beskrivelse av formålet
  • Innsendelse av rapport av aktiviteten i etterkant

Søknadsskjema og rapporteringsskjema finnes her

Tildeling:

Kultur og undervisningssjefen får fullmakt til å tildele midlene etter tilskudds kriteriene.

 

Skjervøy kommune

Pb. 145

9189  Skjervøy

Besøksadresse: Skoleveien 6

Organisasjonsnummer: 941812716