Retningslinjer/søknad og rapportering

Skjervøy kommune har bevilget kr. 100.000,- som kan søkes på vår og høst.

 

Retningslinjer for tildeling av kultur- og aktivitets midler i Skjervøy kommune

Tilskudd kan gis til lag og foreninger som driver kultur, folkehelse, fritids- eller idrettsaktiviteter i kommunen som:

 

1. Bidrar til økt aktivitetsnivå for innbyggerne i alle aldrer og med ulike forutsetninger.

 2. Målet er å gi et bredt spekter av kultur og fritidsaktiviteter i Skjervøy kommune.

 3. Tilskudd gis ikke til offentlige/kommunale virksomheter.

4. Aktiviteter /arrangementer skal normalt foregå i Skjervøy kommune.

5. Det gis normalt ikke tilskudd til terminfestede aktiviteter eller faste øvelse/treninger.

 

Søknadsfrist: 01. april og 01. november

Søknadsskjema finnes her

 

Søknaden må inneholde:

  • Navn på søker
  • Kontaktperson med tlf.
  • Konto nr.
  • Beskrivelse av formålet
  • Innsendelse av rapport av aktiviteten i etterkant

Rapporteringsskjema finnes her

 

Tildeling:

Kultur og undervisningssjefen får fullmakt til å tildele midlene etter tilskudds kriteriene.