Kultur - og aktivitetsmidler

Søknadsfrist: 15.mars

Skjervøy kommune har bevilget kr. 100.000,- som kan søkes på vår og høst

 

Retningslinjer for tildeling av kultur- og aktivitets midler i Skjervøy kommune

 

Tilskudd kan gis til lag og foreninger som driver kultur, folkehelse, fritids- eller idrettsaktiviteter i kommunen som:

  1. Bidrar til økt aktivitetsnivå for innbyggerne i alle aldrer og med ulike forutsetninger.

 

  1. Målet er å gi et bredt spekter av kultur og fritidsaktiviteter i Skjervøy kommune.

 

Søknadsfrist: 15. mars og 15. oktober.

 

Søknaden sendes til:

            Skjervøy kommune, Kultur- og Undervisningsetaten

            Postboks 145 G, 9189 Skjervøy

            E-post: kulturogundervisning@skjervoy.kommune.no

Søknaden må innholde:

  • Navn på søker
  • Kontaktperson med tlf.
  • Konto nr.
  • Beskrivelse av formålet
  • Innsendelse av rapport av aktiviteten i etterkant

Søknadskjema og rapporteringsskjema finnes på forsiden under fanen "selvbetjening" - Kultur- og undervisning

 

Tildeling:

Kultur og undervisningssjefen får fullmakt til å tildele midlene etter tilskudds kriteriene.

 

           

Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 Skjervøy

Besøksadresse: Skoleveien 6

Servicekontoret: 
TLF: 77 77 55 00
Åpningstid: 10:00 - 15:00 Telefontid: 10:00 - 15:00 E-post:post@skjervoy.kommune.no

Organisasjonsnr. 941 812 716
Kommunenr. 1941