Statens kartverk har reist navnesak for å fastsette skrivemåten for to adresseparseller i Skjervøy kommune.

Statens kartverk har reist navnesak for å fastsette skrivemåten for to adresseparseller i Skjervøy kommune. Dette gjelder for Flåten og Kobbepollen. Følgende foreløpige tilrådning til navn er: Kobbpollen ? Kobbepollen ? Kappollen og Flåten ? Floten.
Det er Statens kartverk som har vedtaksrett for tradisjonelle gårds- og bruksnavn. Før det blir gjort vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om navn som de har særlig tilknytning til.
Hovedregelen er at skrivemåten skal ta utgangspunkt i den nedarvede lokale uttalen og følge gjeldende rettskrivingsprinsipper. En skal også ta hensyn til navnets opphav. Lov om stadnavn sier at «skrivemåten i primærfunksjonen normalt vil være retningsgivende for skrivemåten av det samme navnet i andre funksjoner».
Kommunen har ansvaret for å kunngjøre saken samt å innhente og samordne lokale høringsuttalelser.

Eventuelle uttalelser til skrivemåte sendes:

skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

eller til Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy innen 22,05,2020.