I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: 

 

Søknad om etablering av akvakulturanlegg i Skjervøy kommune 

Søker: Lerøy Aurora Sjø AS, org. Nr.: 930155179 

Søknaden gjelder: Etablering av akvakulturanlegg og fôrflåte. 

Søkt størrelse: 7200 tonn MTB 

Lokalitet: Bjørnvika (Vorterøy)

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 69º56,727` Ø 20º41,566` 

Kontaktadresse: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

 

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn ved Skjervøy kommune, teknisk etat. 

samt som vedlegg til denne artikkelen.

 Eventuelle merknader til denne søknaden må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 12 oktober 2023.