• Forskrift om fartsbegrensning i sjøen for fritidsfartøy i Skjervøy kommune, sjøkart nr. 312-313
  • Forskrift om farvannsavgift i Skjervøy kommune, Troms og Finnmark
  • Forskrift om gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, matrikkelforskriften, eierseksjonsloven, forurensningsloven, forurensningsforskriften, avfallsforskriften og forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker i Skjervøy kommune, Troms og Finnmark

 

Ikrafttredelse omgående ved tidspunkt for kunngjøring i Lovtidend.

Samtidig oppheves forskrift av 13.06.2012 nr. 779 om gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven, Skjervøy kommune, Troms.