Påmelding:

gjøres per e-post innen 29. september til johnni.handstad@tffk.no eller emil.bjornaa@tffk.no

Kurset holdes: 6. oktober kl. 18:00 – 20:00. Kurset foregår digitalt over Teams.

 

Tema for kurset er:

1. Hvem kan søke om spillemidler?

2. Hva kan man søke om tilskudd til?

3. Hvor mye kan man søke om?

4. Hvordan søke – søknadsprosessen

 5. Veiledning av potensielle søkere

 

Påmelding gjøres per e-post innen 29. september til johnni.handstad@tffk.no eller emil.bjornaa@tffk.no

Andre spørsmål om kurset kan også rettes til ovennevnte. Lenke til møtet sendes ut per e-post etter registrert påmelding.

Regionale kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - Høsten 2020.pdf

Bilde fylke