Skjervøy ungdomsskole søker vikar som lærer fra 03.01.2022.

 
Fagønske: Engelsk. 
 
Kontakt: Rektor Håvard Paulsen 
               Tlf. 77775632