Boklansering på Skjervøy folkebibliotek

fredag 22. november kl.13.00

Ernst Isaksen og Per Bjørkestøl

presenterer boka si om fiskeflåten i Skjervøy

 

Velkommen!

 

 

Nord-Troms Museum skriver  om boka:

"Fram til 1972 omfatta Skjervøy kommune i tillegg til øyene, store deler av fastlandet innenfor. I 1972 ble fastlandsdelen samt deler av Uløya tillagt Nordreisa kommune.

Skjervøy var i hele det 20. århundre en stor fiskerikommune, med en stor mengde små og store fiskefartøyer som deltok i alle sesongfiskerier langt store deler av kysten..

Hensikten med boka er å sette søkelyset på denne delen av vår kulturarv og å øke kunnskapen om

den kanskje viktigste delen av kystkulturen, nemlig båten.

 

Boka Fiskeflåten i Skjervøy 1900 – 1972 beskriver utviklinga av den moderne fiskeflåten, det vil si etter overgangen til dekka fartøyer med motor. Boka beskriver hvordan BÅTEN, i større grad enn i dag, var en del av familien, en del av bygdas og kommunens identitet.

I boka gjennomgår man også motoriseringa av fiskeflåten og omtaler et stort antall motortyper som ble brukt i vårt område.

Men først og fremst er dette fortellinga om hver enkelt av de mer enn 500 dekka fiskefartøyene som har eksistert i Skjervøy, både før og etter at registreringsplikten for fiskefartøyer ble innført i 1920:

Når og hvor ble båten bygd?

Eierne gjennom hele båtens ”livsløp”.

Type, størrelse og motor.

Historier knytta til båten.

Ulykker og forlis.

Hvor ble båten av?

 

Fiskebåter skifta eiere den gang som nå. Folk i de fleste kystkommuner i Troms og Finnmark vil kunne finne Skjervøy-båter som enten hadde sin opprinnelse i deres kommune, eller ble kjøpt til kommunen fra Skjervøy.

 

Boka har et rikt bildemateriale, med bilder av over 200 båter."