Arbeidet med å utrede mulighetene for et felles plan- og eiendomskontor i Nord-Troms startet høsten 2020. Kommunene Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord og Lyngen har nå gått videre med en intensjonsavtale, og ønsker med dette å forsterke samarbeidet innen areal- og samfunnsplanlegging i Nord-Troms.

Nord Troms plan og eiendom vil organiseres som et kommunalt oppgavefelleskap. Målet med etablering av plankontoret er å styrke kommunenes fagkompetanse innen fagfeltene ved at en bygger opp et bredere fagmiljø, og i første omgang innen areal- og samfunnsplanlegging. Kommunene vil også være mindre sårbare, og mer attraktiv når en har et fagmiljø å spille på.

For mer informasjon, se annonsen på Webcruiter:     HER